Vanaf 1 april 2018 Contributie

Onderdeel Kosten
Streetdance €12,68 per maand
Streetdance 16 jaar en ouder €15,72 per maand
Gymnastiek groep 1 €10,65 per maand
Gymnastiek groep 2 of springgroep €12,68 per maand
Gymnastiek of springgroep  16 jaar en ouder €15,72 per maand
Combi streetdance/gymnastiek
of combi gym/springgroep
Resp. €20,79 of €22,82 per maand
Bodyfit of Sportfit €15,72 per maand
Combi Bodyfit/Sportfit (2x/wk)

Recreatief volleybal

€25,50 per maand

€10,14 per maand

 

De contributie dient maandelijks automatisch te worden voldaan op bankrekeningnummer NL40RABO0359262406 tnv Gymnastiekvereniging VIOS te Schoonoord. De contributie wordt achteraf geïnd (voorbeeld contributie van juli wordt in juli rond de 28e geïnd) en is inclusief verzekering.

Jaarlijks wordt een contributieverhoging doorgevoerd die is vastgesteld op de inflatie van het CBS.

 

Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt 5 euro.

 

Opzeggen kan per 1 januari of per 1 juli.

 

De regels bij het niet nakomen van het betalen van de contributie zijn:

– het lid ontvangt na 3 maanden een herinnering met het te betalen bedrag, vermeerderd met €2,25 wanneer niet tijdig betaald wordt;

– wanneer na een half jaar nog niet is betaald, wordt het bedrag vermeerderd met €11,50;

– het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd wanneer na een jaar nog niet is betaald;