Contributie vanaf 1 april 2023

Contributie inclusief verzekering

Gymteam 1 (groep 1 en 2 basisschool)                  €12,23 per maand

Ouder-&kindgym                                                       €12,23 per maand

Gymteam 2 (groep 3 en 4 basisschool)                 €14,58 per maand

Gymteam 3 (groep 5 en ouder basisschool)         €14,58 per maand

Springgroep (uitnodiging gymtrainster))             €26,21 per maand (i.c.m gym)

Body-fit (16 jaar en ouder)                                      €18,06 per maand

Streetdance team 1                                                   €12,23 per maand

Streetdance team 2                                                  €14,58 per maand

Bootcamp                                                                   €18,06 per maand of strippenkaart €50,00

Yoga                                                                            €30 per maand

Strippenkaart powerwalking                                 €55,00

Strippenkaart yoga                                                  €90,00

 

 

De contributie dient maandelijks automatisch te worden voldaan op bankrekeningnummer NL40RABO0359262406 tnv Gymnastiekvereniging VIOS te Schoonoord. De contributie wordt achteraf geïnd (voorbeeld contributie van juli wordt in juli rond de 28e geïnd) en is inclusief verzekering.

Jaarlijks wordt een contributieverhoging doorgevoerd die is vastgesteld op de inflatie van het CBS.

Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt 5 euro.

Opzeggen kan per 1 januari of per 1 juli.

De regels bij het niet nakomen van het betalen van de contributie zijn:

– het lid ontvangt na 3 maanden een herinnering met het te betalen bedrag, vermeerderd met €2,25 wanneer niet tijdig betaald wordt;

– wanneer na een half jaar nog niet is betaald, wordt het bedrag vermeerderd met €11,50;

– het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd wanneer na een jaar nog niet is betaald;

Recente nieuwsberichten

Welkom