Vul hieronder het formulier in om lid te worden van G.V. Vios:

 

  A. Gegevens van het lid:

  Opgave voor de gewenste categorie

  Volleybal (recreatiefSport-fitBodyfitGymnastiek Groep 1Gymnastiek Groep 2SpringgroepCombigym en springgroepStreetdanceCombigym en streetdance

  B. Aanvullende vragen:

  Zijn er medische of andere zaken waarvan de leiding op de hoogte moet zijn?

  C. Machtiging:

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gymnastiekvereniging VIOS te Schoonoord om maandelijks, rond de 10e, een bedrag van zijn / haar bankrekening af te schrijven wegens innen van de contributie; dit geldt ook voor de éénmalige afschrijving van € 5,00 voor het inschrijfgeld.


  D. Opzeggingen:

  Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester, opzeggen kan per half jaar en dient te gebeuren voor 1 januari of 1 juli.

  E. Verzekeringen:

  De contributie is inclusief verzekeringen.

  F. Plaatsen van foto's

  Indien U niet wilt dat er foto’s geplaatst worden in de nieuwsbrief op de website en/of Facebook wilt U dit dan hieronder aangeven.
  Hierbij verklaar ik dat ik geen toestemming verleen tot het publiceren van foto's van het ingeschreven lid gedurende de lidmaatschap.
  Geen toestemming

  Recente nieuwsberichten

  Welkom